เป้าหมายหลักของการบริการ คือ การให้ความสำคัญและบริการที่ดีต่อลูกค้า ITITEM จะพยายามตอบสนองความต้องการของคุณด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและจะนำข้อมูลจากการตอบรับต่างๆ ของคุณ มาใช้ในการพัฒนา บริหารด้านสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Patch / Update : รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจึนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Help / Manual : คู่มือ และเอกสารอ้างอิง การใช้งานของ Software และ Program ประกอบอื่นๆ

หากคุณมีปัญหา มีข้อสงสัยอื่นๆ ต้องการคำแนะนำ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ติดต่อได้ที่

ITITEM Ltd., Part
e-mail     : support@ititem.net
โทรศัพท์ : +66 0 2612-0011
Fax       : +66 0 2612-1220

 

CUSTOMER
SUPPORT
© 2010 by ITITEM. All rights reserved.