ITITEM ก่อตั้งในปี 1999 เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี 2001 และเริ่มธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้าน IT ทั้งประเภท Hardware และ Software โดยเฉพาะกลุ่ม Server, Network และ Security ปัจจุบัน ยอดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Software กว่า 60% มาจาก การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

ปัจจุบัน ITITEM นำเข้าผลิตภัณฑ์ด้าน Software โดยตรงจาก Ipswitch (Imail, ICS, WhastUp และ WS_FTP), IceWarp (Merak Mail), Alwil (Avast Anti- Virus), RhinoSoft (Serv-U, FTP Voyager, AllegroSurf), GlobalScape (CuteFTP, Secure FTP, Enchance FTP), Thawte (SSL Certificate, Code Signing), MAPI Lab (Rules for Exchange, POP3 Connector, Outlook Add-in, etc), Frisk (F-Prot Anti-Virus), Kerio (WinRoute Firewall, Kerio Mail), Qbik (WinGate), WinRAR, Somix (Scrutinizer, Denika, Logalot, WebNM) และอยู่ในระหว่างการประสานงานจัดจำหน่ายสำหรับปี 2006 นี้ อีกกว่า 20 รายการ

นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ITITEM ยังให้บริการต่อเนื่องครบวงจร ทั้งบริการ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ติดตั้ง บริการซ่อมบำรุง บริการหลังการขาย และจัดอบรม โดยมีนโยบายที่จะต้องให้บริการต่อเนื่อง สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายทุกรายการ ได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

ITITEM ให้บริการด้านข้อมูล และคำแนะนำด้านเทคนิค แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ITITEM นำเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ทุกประเภท ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยไม่จำกัดว่า ผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องจัดซื้อจาก ITITEM ทั้งนี้ ITITEM ถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย ที่จะต้องรักษามาตรฐานการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เป้าหมายและการบริการที่สำคัญ

ITITEM มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการให้บริการและสนับสนุนงานด้านไอทีที่ครบวงจร โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและความเข้าใจในธุรกิจจึงทำให้ ITITEM มีบริการที่ตรงตามแผนและเสนอโซลูชั่นในมุมมองใหม่ ๆ ให้กับองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างให้องค์กรมีระบบการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และก้าวล้ำนำมาตรฐานของธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ITITEM ได้ให้ความสำคัญในด้านบุคลากร เพราะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การประกอบธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีระดับสูงนั้นต้องมีทีมงานที่มีความ รู้ความสามารถและมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะนำเสนอบริการในเชิงคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการสร้างทีมงานที่เพียบพร้อม ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและเทคโนโลยี จึงทำให้ ITITEM สามารถนำเสนอบริการเทคโนโลยีที่ครบถ้วน พร้อมด้วยความเข้าใจเชิงธุรกิจซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดอย่างชาญฉลาด

สร้างธุรกิจที่คุ้มค่า

สำหรับบริษัท ห้างร้าน หรือผู้ให้บริการต่างๆ ในกลุ่มสินค้าประเภท IT, Internet, Computer และ Software ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้กับองค์กรต่าง ๆ สามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้จาก become our Partner page

 

ABOUT US
solution provider
 

© 2010 by ITITEM. All rights reserved.